Dla dzieci i młodzieży

Kochane Dzieci,   Pan Bóg ma ogromne Serce, wypełnione po brzegi miłością. To Serce jest tak wielkie, że mieści się w nim cały świat i niebo. Pan Bóg stworzył ziemię, ludzi i zwierzęta właśnie po to, żeby wypełniły to kochające

Dla rodziców

Wielu z Was o Duchowej Adopcji słyszało, wielu z Was tę modlitwę na pewno podejmowało. Duchowa Adopcja od ponad trzydziestu lat rozchodzi się jak fala po świecie i dziś podejmowana jest na wszystkich kontynentach. Duchowej Adopcji bardzo błogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II,

Nasze doświadczenia

NEW! 26 marca w Mariapoli Fiore – miasteczku Ruchu Focolari – niedzielna Msza Święta z udziałem licznych rodzin z miasteczka i okolic, tego dnia szczególna. Podczas ofiarowania składamy uroczyste, pisemne deklaracje podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

Podejmuję Adopcję

Co możesz zrobić…

...żeby uratować człowieka znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie?


Książka Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji jest odpowiedzią na to pytanie. Zaadoptujcie poczęte dzieci i razem módlcie się za nie przez dziewięć miesięcy, śledząc z miesiąca na miesiąc ich rozwój. Dzięki modlitwie różańcowej, wzbogaconej rozważaniami na każdy dzień, każdy z was ratuje nieznanego z imienia małego człowieka. Podejmując duchową adopcję, uczycie dzieci regularnej modlitwy i zyskujecie możliwość rozmowy z najmłodszymi na trudny temat w sposób dla nich przystępny.

Mali pomocnicy Boga stanowią więc dobrą okazję do poświęcenia naszym pociechom większej uwagi i do pogłębienia więzi rodzinnych.

Duchowa adopcja

Przeczytaj fragment książki

Okładka

Całe wynagrodzenie autorskie ze sprzedaży książki

jest przeznaczone na wsparcie dzieła duchowej adopcji.


Patronat medialny

PSOZC NDZ CZIR Niedziela Radio Warszawa